บริการพิเศษสุดจาก ZARINA
โอกาสพิเศษ แด่คุณ
p1

บริการเปิดร้านค้าทองคำ

p3

บริการด้านการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนทองคำ

p2

บริการด้านการลงทุนในธุรกิจร้านค้าทองคำ

ZARINA พร้อมช่วยคุณในทุกเรื่อง
 • สมาชิกสมาคมค้าทองคำ
 • จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • จดทะเบียนค้าทองคำ
 • จดทะเบียนบริษัท
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนขายทอดตลาดและค้าของเก่า
 • ทำบัญชีทรัพย์สิน แยกทรัพย์สินและสินค้า
 • จดทะเบียนนิติบุคคล
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและรับโอนกิจการ
 • ชำระภาษี
 • บริการจัดทำบัญชีประจำเดือน
 • บริการยื่นภาษีครึ่งปี
 • บริการยื่นภาษีประจำปี
 • บริการปิดงบการเงิน
จุดเด่นร้านค้าทองคำ By ZARINA

ZARINA Strenght

 • เป็นร้านค้าทองคำรูปแบบใหม่ ที่มีทั้งการขายและบริการการลงทุนในทองคำ
 • บริหารหุ้นส่วนธุรกิจด้วยระบบที่มีมาตรฐานสากล
 • มีระบบการบริหารจัดการร้านทองคำที่ครบวงจร
 • มีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และพร้อมเป็นที่ปรึกษาแก่หุ้นส่วนธุรกิจ
 • มีระบบการบริหารจัดการที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ เป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดี คืนทุนเร็ว
 • มีรูปแบบการลงทุนให้เลือกหลากหลาย

คุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ประกอบการร้านค้าทองคำ By ZARINA

 • เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยได้
 • มีความพร้อมด้านเงินลงทุนในระดับหนึ่ง
 • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานของ ZARINA อย่างเคร่งครัด
 • ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) ไม่น้อยกว่า 6  เดือน
 • ใบรับรองแพทย์

LATEST NEWS
OUR TEAM

คุณกฤษณพงศ์ แอกทอง

ตำแหน่ง ฝ่ายขายธุรกิจแฟรนไชส์

โทรศัพท์มือถือ: 096-951-8090

เบอร์ออฟฟิต: 02 357 3241-2

krisanaphong.a@zarinagroup.co.th

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณากรอกข้อมูลค่ะ

ชื่อ-นามสกุล(required)

เบอร์โทร(required)

อีเมลล์ (required)

หัวข้อที่ต้องการสอบถาม

รายละเอียด